Hjem

145.525 Mhz simplex - Alt. Horten repeater

Besøkende nr:

Velkommen til LA5B - Sarpsborg gruppen av NRRL

 

LA5B har ligger QRT i en god periode men nå har noen tatt initiativ og dratt i gang denne gruppa igjen. I slutten av 2016 samlet det seg 7 stk i EPA Aktivitetshuset i Sarpsborg. Intensjonen var å se hvordan interessen for LA5B var. Møtet var veldig postitivt og det ble dannet ett styre på 5 personer. Og innen utgangen av 2016 så var LA5B reg. i Brønnøysund.

 

Vi er jo veldig i startfasen ( les Jan 2017 ) og mangler egentlig alt av utstyr, og eget lokale for dropp-inn og møter. Men vi har intensjon om å klare å få til dette så fort som mulig.

 

Gruppens formål er å arbeide for amatørradioens fremme, dyktiggjøre medlemmene som radioamatører, ivaretaking av medlemmenes interesser i radioamatørsaker, ved kursvirksomhet å hjelpe andre i distriktet til å bli lisensierte radioamatører og å forberede gruppens medlemmer til å delta i nødsamband dersom slikt behov skulle oppstå.

 

Ønsker du å bidra eller støtte opp om vår gruppe så meld dere gjerne inn. Du finner mer informasjon om medlemskap under " Bli medlem " knappen.

Hva skjer !!

 

7. September 2017

 

Drop-in møte. EPA Aktivitetshuset - Sarpsborg

 

LA5B er nå en del av sambandtjenesten NSOA

( NRRL Sambandtjenesten Oslo Akershus )

Representanter fra LA5B hadde 11 Mai 2017 møte med Trond Bekken fra NSOA. På møtet var også representanter fra Mosse - og Fredrikstad gruppen.

 

LA5B ønsker å samarbeide med NSOA og bidra til at de er operative i Østfold. 4 personer melde seg frivillige allerede på møtet. 3 stk fra Sarpsborg og 1 fra Mossegruppen.

 

Møtet var veldig positivt og LA5B fikk nå i startfasen overrakt trackere og nettverksmodem slik at de allerede nå er operative i sambandstjenesten av NRRL. Det er også planlagt at beredskaps laget raskt skal utvikles med mer utstyr.

 

LA5B bidrar pr. i dag med det største antall radioamatører her i fylket, og har gitt grunnlag for å danne NSØ, Nødsamband tjeneste for Østfold av NRRL.

Dette ligger fram i tid og LA5B er underlagt NSOA.

 

Vi vil ha flere radioamatører i denne tjenesten, så døra er åpen for frivillig arbeid i en eventuell krevende situasjon. Vi vet at det er mange som ønsker å bidra, derfor er LA5B allerede en viktig støttespiller for å samle og kanalisere frivillige hjelpere med interesse for radio kommunikasjon.

 

Se også NSOA sin omtale om møtet på sin hjemmeside: www.nsoa.no

 

Teknisk info Horten repeatere

 

2 meter : LA5HR

145,625 mhz, Subtone 74,4

 

70cm: LA6HR

434,650 Mhz, Subtone 74,4

Aktiviteter 2017

 

7. September 2017

Drop-Inn møte

EPA Aktivitetshuset

Sarpsborg

 

Jota - Kommer

 

Field Day 2017

1 helg i September

Mer info kommer